Monthly Archives: februari 2014

De toekomst van ons verleden

        Is die er wel nu ik niet meer samen met jou plannen maken kan wat zal ik zeggen alles wat achter ons ligt verhindert mij vooruit te kijken in een draaiende wereld sta ik stil bij … Continue reading

Posted in Overlijden | Leave a comment

Door de ogen van Kierkegaard

      Als je me vraagt is verstand alleen genoeg om ons van God te overtuigen of doet geloof juist het wonder bij je ontspruiten dat het je begrip te boven gaat een openbaring dat alle kennis van theosofen … Continue reading

Posted in Filosofie | Leave a comment

Jammer dan!

      dat het trend geworden is in onze taal te dealen met geleende woorden die zo weinig oproepen het is ook unfair om zelfs in gedichten of verhalen woorden zo te kidnappen en te maken tot een nieuw … Continue reading

Posted in Bezinning | Leave a comment

Schuilplaats

Verberg je niet voor de schuilplaats die ik bied ook in verscholen pijn wil ik onderdak adres zijn verholen angsten zijn niet waar dus verstop je niet voor mij maar maak me openbaar

Posted in Bewogenheid, Geloof, hoop en liefde, Leven, Liefde | 2 Comments

Als ik bid

Als ik bid laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel bid ik met één oog open niet geheel volgens de kerkorden   God weet dat het goed is knijpt een oogje dicht omdat mijn gesloten oog … Continue reading

Posted in Bewogenheid, Geloof, hoop en liefde, Spiritualiteit | Leave a comment

Goed en God

        Gisteren nog vertelde ik in mijn preek dat goed en God twee woorden zijn die ik vaak in één adem uitspreek die éne letter meer van goed wil ons zeggen hoezeer de Eeuwige altijd Goed is

Posted in Gedichten | Leave a comment

Breuken en delen

De oorzaak van de pijn hoe er in de liefde waarvan wij zeker weten toch een breuk kan komen   is misschien wel omdat we zijn vergeten dat onze dromen ook deelbaar moeten zijn

Posted in Filosofie, Liefde | Leave a comment

Met andere ogen

In het boek van je leven loop ik even naast je op het pad van verdriet en lees ik met andere ogen uitvoerig lege regels lang jouw stil zwijgen

Posted in Liefde, Troost en bemoediging, Verdriet | Leave a comment

Witte bloemen

Door de schrik van de dood had ik ze vergeten mee te nemen naar het graf van haar man en mijn vriend dus belde ik aan   in een niet te benaderen verdriet kwam bij ons beide kwetsbaarheid bloot   … Continue reading

Posted in Overlijden, Troost en bemoediging, Verdriet | 1 Comment