Category Archives: Spiritualiteit

Zielsverwanten

Niemand kan ooit de eigen schoonheid leren kennen ook niet waarnemen het gevoel van eigen waarde dat mag je steeds dichtbij ontdekken diep van binnen in verbondenheid met die ander met wie jij je ziel deelt  

Posted in Spiritualiteit, Troost en bemoediging | Leave a comment

Incompleet

      Ik was die kleine stille kapel binnen gegaan van de kathedraal zag alleen je ogen neus mond en schouders meer was er niet stil werd ik even was in gedachten bezig een moment van inleven wat allemaal … Continue reading

Posted in Geloof, hoop en liefde, Spiritualiteit | Leave a comment

Genesis (spiritueel)

        Het lied van de schepping spreekt nog altijd van bewondering in brullende stilte van de zee wind die dat zacht teweeg bracht het maagdelijk ochtend licht voor de geboorte van de zon de maan met al … Continue reading

Posted in Bijbelse verhalen, Geloof, hoop en liefde, Spiritualiteit | Leave a comment

De Engel in ons

                     De engel in ons die het spoor naar de hemel was verloren de weg naar de aarde ook volledig kwijt   komt in aanmerking voor een wonder   om uit … Continue reading

Posted in Spiritualiteit | 4 Comments

Herkenning (gedicht van Hannie van der Beek Schoon

Herkenning Door alles wat je doet, leert en ondergaat is er een geestelijke groei die de oneindige afstand tussen God en de menselijke ziel kleiner maakt.   Troostvol is, dat tijdens de te gane wegen van lering en ondervinding er … Continue reading

Posted in Bezinning, Spiritualiteit, Troost en bemoediging, Vriendschap | Leave a comment

Overal thuis

      Ik lees onze wereld als een spannend boek nieuwsgiering en vol verlangen zoek ik steeds naar een ander hoofdstuk nooit zou ik op één bladzijde blijven hangen als opgesloten in een kluis steeds sla ik op goed … Continue reading

Posted in Filosofie, Spiritualiteit | Leave a comment

Bijbel in gewone taal

Het was juist de ongewone taal van de Bijbel het bijzondere de taal van de verwondering die altijd verbeelding heeft gezaaid zo leerde ik de woorden beter begrijpen de Bijbel in de gewone taal brengt sanering in de liturgie die … Continue reading

Posted in Geloof, hoop en liefde, Spiritualiteit | Leave a comment

Vergeving

      De opdracht van Jezus om anderen te vergeven is juist op ons zelf niet op die ander gericht dat brengt de liefde op orde immers bij Hem weegt zwaarder de vergeving dan wat vergeven moet worden

Posted in Geloof, hoop en liefde, Spiritualiteit | Leave a comment

Als ik bid

Als ik bid laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel bid ik met één oog open niet geheel volgens de kerkorden   God weet dat het goed is knijpt een oogje dicht omdat mijn gesloten oog … Continue reading

Posted in Bewogenheid, Geloof, hoop en liefde, Spiritualiteit | Leave a comment

Psalm 103

      die psalm roept mij op tot prijzen met hart en ziel terwijl ik dat doe en kniel vraag ik me af zou het tegengestelde vervloeken zijn als ik de psalm goed heb verstaan dan is verzuimen veel … Continue reading

Posted in Geloof, hoop en liefde, Spiritualiteit, Troost en bemoediging | Leave a comment