Categoriearchief: Gedichten

VRIENDSCHAP SLUITEN

        Maar dan met je verdriet omdat je na groot verlies daar nu samen mee bent gaan wonen soms hysterisch in tranen wat dan blijft is radeloosheid maar reddeloos kan je bij deze vriend niet zijn elke … Lees verder

Geplaatst in Gedichten, Verdriet, Vriendschap | Een reactie plaatsen

DENK DOMEIN

Wanneer ik mezelfbeoordeel op mijnaspiraties binnenhet eigen kringetjevan mijn denk domein en alle anderenop hun gedrag kunnen mijn conclusiesnooit goed zijn    

Geplaatst in Gedichten | Een reactie plaatsen

DE BEAUTY’S

Zijn vaak ongelukkigomdat ze verwachtenvol van verlangendat Jan en allemangecharmeerd zijnvan hun schoonheiddie een privé modeshow iswaar iedereen fluit en klapt  onlogisch want hoe kaniemand gelukkig zijnals dat van het oordeelvan een andermoet afhangen zo wachten zeheel voorspelbaarop de afknappervan … Lees verder

Geplaatst in Filosofie, Gedichten | Een reactie plaatsen

Neem je voor

In je leven vanaf nu actief te zijn in liefde wacht niet tot het vanzelf ontstaat daar zit minimale toekomst inmaak je eigen hoop voel je eigen passie wat je ook gelooft blijf dat omarmen verlaat de boosheid die je … Lees verder

Geplaatst in Gedichten | Een reactie plaatsen

Paradox

Geplaatst in Gedichten | Een reactie plaatsen

PROEFBALLONNEN

De betweters en hun volgers staan elke keer welop Facebook klaarom in hunkleingeestigheidtekeer te gaan en ongenuanceerd te beledigen dan hebben ze hun dagdaarin kunnen ze zichbevredigen maar degene diestandvastig isproefballonnen oplaatnuchter communiceertzich met humor uitinggeeft aan zijn ideeën in heldere taal glimlacht om hunonbenulligheiden … Lees verder

Geplaatst in Gedichten | Een reactie plaatsen

Geplaatst in Gedichten | Een reactie plaatsen

Zomer Poëzie

Geweldige dingen kunnen gebeuren in de zomertijd die je influistert dat je niet hoeft te zijn wie iedereen denkt dat je ben ook jij die opgesloten wil blijven in jezelf innemende graslucht knipoogt naar je klaprozen en bloeiende vlier wuiven … Lees verder

Geplaatst in Gedichten | Een reactie plaatsen

Geest uit de fles

Een wijs man mag zich met aangename spijs en drank verkwikken laven evenals met geuren en lieflijkheid van groenend kruid met fraaie kledij muziek kampspelen toneelvoorstellingen en dergelijke zaken waarvan ieder gebruik kan maken zonder een ander te schaden Uit … Lees verder

Geplaatst in Gedichten | Een reactie plaatsen

VRIEND & VIJAND

          Verleden en heden elk is een vriend soms een vijand maar het is die stil wenkende toekomst die absolute vreemdeling op wie ik steeds verliefd zal zijn

Geplaatst in Gedichten, Oud en Nieuw | 1 reactie