Monthly Archives: november 2014

Vanzelfsprekend

      Zoals de zon dagelijks trouw over de horizon komt op haar gezette tijd omdat ze niet weigeren kan zo zal ik er zijn voor jou als een vanzelfsprekendheid die dan toch ook steeds opnieuw verrast

Posted in Liefde | Leave a comment

Bijbel in gewone taal

Het was juist de ongewone taal van de Bijbel het bijzondere de taal van de verwondering die altijd verbeelding heeft gezaaid zo leerde ik de woorden beter begrijpen de Bijbel in de gewone taal brengt sanering in de liturgie die … Continue reading

Posted in Geloof, hoop en liefde, Spiritualiteit | Leave a comment

Nachtdienst

      Hij kon niet tegen de felle bundel licht die ik scheen op zijn gezicht het daglicht kon niet verdragen dat deze onverlaat als enige op straat zonder pinpas midden in de nacht aan het flappen tappen was … Continue reading

Posted in Humor | Leave a comment

Natuurwetten

      Het is niet God die de natuurwetten bepaalt in een ondoorgrondelijk beleid dat beeld geeft zo vaak latente fatalistische pijn wat ik fel bestrijd het is juist zo dat de natuurwetten volstrekt onderdeel van de Eeuwige zelf … Continue reading

Posted in Filosofie, Geloof, hoop en liefde | Leave a comment

Vergeving

      De opdracht van Jezus om anderen te vergeven is juist op ons zelf niet op die ander gericht dat brengt de liefde op orde immers bij Hem weegt zwaarder de vergeving dan wat vergeven moet worden

Posted in Geloof, hoop en liefde, Spiritualiteit | Leave a comment