MIJN FALEN

ik ervaar het als falen

als mij onrecht

of verdriet is aangedaan

dat ik op hoge poten

excuses gaat eisen

een agressieve manier

om mijn gelijk te halen

zou ik niet eerder

rustiger worden als

die ander na een periode

van nadenken op

zijn of haar manier

verontschuldigingen

aanbiedt

maar dan spontaan

want soms ben ik

te snel met krijsen

i

Posted in Bezinning, Geloof, hoop en liefde, Liefde, Verdriet, Vriendschap | Leave a comment

COMPLETEN

Voltooien van de cirkel
bidden om een vredige nacht
het ritme
van de dag
verbinden we
met ons leven
 
de kosmos
is het
bed
waar we
morgen uit
opstaan
 
 
(mijn dagen in het klooster 8)
Posted in Bezinning, Spiritualiteit | Leave a comment

VESPERS

Het daglicht sterft langzaam weg
we ruilen het in voor kaarslicht
we verzoenen
ons met de
tegenstellingen
in ons
en smeden
ze om tot
eenheid
 
(mijn dagen in het klooster 7)
Posted in Bezinning, Religies, Spiritualiteit | 1 Comment

NOON

 
De schaduwen lengen in
de kleine dood van elke dag
beseffen
dat
we
nooit
iets
eeuwig
bezitten
 
 
(mijn dagen in het klooster 6)
Posted in Bezinning, Geloof, hoop en liefde, Religies | Leave a comment

SEXT

 
Bezieling en overtuiging
midden op de dag
roept het
angelus
ons op
tot gebed
als
uiting
van
liefde
 
 
 
(mijn dagen in het klooster 5)
Posted in Bezinning, Geloof, hoop en liefde, Religies | Leave a comment

TERTS

 
Het derde uur van de dag
een stil zegen uurtje
de hymne
van de
Geest
zingen
met
Gods
adem
 
 
 
(mijn dagen in het klooster 4)
Posted in Bezinning, Mystiek, Religies | Leave a comment

PRIME

De zon is opgekomen
de dagelijkse arbeid
wordt verdeeld
 
ondanks dat het werk
alleen geschiedt
blijft het gemeenschappelijk
het is met elkaar verweven
 
die goddelijke werkelijkheid
dringt pas tot ons door
bij het handelen
een belevenis van
spiritualiteit in materie
 
voorzeker geen routine
maar elke nieuwe dag
een uitdaging
alles wat we doen
is het bewerken van
een gebed
 
(mijn dagen in het klooster 3)
Posted in Mystiek, Religies | Leave a comment

Lauden

Een nieuwe dag daagt
uit de schoot van stilte
vieren
we licht
nu nog
onvolkomen
maar
als een
geschenk
overkomt
schoonheid
ons
 
( mijn dagen in het klooster 2)
Posted in Bezinning, Religies | Leave a comment

VIGILIE

 
De schoot van de stilte
uur van de nachtwake
vertrouwd
raken met
duister
gehuld
in het
niets
als wij
de oren
en ogen
sluiten
 
 
(mijn dagen in het klooster 1)
Posted in Bezinning, Religies | Leave a comment

IN DUBIO

Zal de dood

het grootste verlies

zijn dat wij zo vaak in

wanhoop zijn gedreven

of

is deze leemte en pijn

dat grote gemis

juist wat in ons sterft

terwijl we leven

 

Posted in Bezinning, Overlijden | Leave a comment