Niet vergeten

 

 

 

 

 

Dat er met Kerst mensen

depressief zijn omdat ze

mee moeten doen en

zich tegen hun wil een

brok in de keel eten

winkels barstend vol

met geschenken

de uitgaven

slaan op hol

mensen

zijn boos op die

schijnbare sociale

activiteiten

het zet mij ongemakkelijk

aan het denken

Ik zie mensen

ontevreden

herkauwen over de

tekortkomingen

van het leven

dat zijn de feiten

zoveel mensen lijden

onder de druk

van het overmatig

moeten geven

met het schrikbeeld

dat er schulden

door ontstaan

mensen

die angst beleven

voor familie bezoekjes

ze komen ook best wel

deze zware dagen

in eenzaamheid door

zonder uitnodigingen

of verzoekjes

ze kunnen er gewoon

niet op ingaan

ik denk aan ze

niet in het minst

en weet voor hen

kerst is geen winst

omdat er 

een groot verlies is

dat zal ik niet vergeten

Posted in Gedichten, Kerst | Leave a comment

BLAUWE LOTUS

Blijvend verborgen
onder de bloemblaadjes
die de vrucht bedekken
van het energie centrum

in elke levensfase
ontdek ik toch
door intense vriendschap
sporen van je geest
weet op te wekken
uitingen van je kennis

bescheiden wijsheid
zoals ik dat herken
in deze Lotus bloem
alleen met mijn ogen

met hart en gevoel
ben ik bereid
alles wat gesloten lijkt
open te doen

Posted in Vriendschap | Leave a comment

Mijn zwakke kracht

Zeg weet je wel
waar ik mijn
spirituele kracht
aan ontleen

dat is alleen
omdat ik een
zwak heb voor jou

jij schenkt me zo vaak
het gevoel dat ik mag leven
omdat jij me
steeds laat blijken
dat je vriendschap
zal blijven geven

Posted in Vriendschap | Leave a comment

Schuldig, Onschadelijk en Rechtvaardig

Je hebt me vernederd
maar ik ben niet nederig
eerst reageerde ik boosaardig
en het voelde als schuld

later had ik geduld
met de ontstane pijn
dat maakte me met
gevoelloosheid vervuld
haast bijna onschadelijk

tenslotte gaf ik je de vrijheid
als jij zo wilt zijn laat ik je los
met innige liefde in de ruimte
van mijn aanvaarding
dat is voor beide het meest
rechtvaardig

Posted in Bezinning, Liefde | 2 Comments

Ik weet, Jij vergeet

Natuurlijk weet ik
jij vergeet
hetgeen ik ooit tegen je zei
ben je allemaal kwijt
waar ik soms op doelde
wat ik ook deed
jij vergat tot mijn spijt

maar altijd heb ik ervaren
ondanks dit leed
dat jij voor mij voelde

Posted in Ziekte | 1 Comment

RONDEDANS

Zal toen die eerste zoen
bedoeld zijn geweest
om voor altijd samen
het hoofd te verliezen
werden we beide zot

immers na de eerste aanraking
van onze lippen
sprong het vuur over
twee mensen die elkaars
liefde voelen en ruiken

vingers kusten scherpe
lijnen in mijn rug
armen verpletterde mij
met zwijgende zachtheid
bij dit ultieme geluksgenot
onze tongen maakten
een feestelijke ronde dans
in en op elke plek

nu stromen tranen
omdat liefde eindelijk
mocht ontluiken

Posted in Erotiek, Liefde | Leave a comment

Het onbekende onkenbare

 

In mijn bundel vol
rationeelloze poëzie
schrijf ik
van een vis
die op het land woont
zich niet laat vangen
en in de lucht
kan vliegen

dat boek is
een leesbare
ontdekkingsreis
naar nog nooit
gehoorde woorden
alle barrières
van het onbekende
onkenbare
worden doorbroken
mogen niet meer
bestaan

in mijn poëzie
wil ik met passioneel
verlangen vertellen
hoe wolken samen
met regenbogen
gemaakt worden
maar ook weer
weg gaan

Posted in Poezie | Leave a comment

De beste versie

 

 

 

 

 

Het liefste wat je verliest
kan nooit ongedaan worden
gemaakt

bij dat feit dat jij
daarmee moet leven
kan het ook zo zijn
dat je zo
in de beste versie
van jezelf geraakt

door die littekens
in dat grote gebrek
met die pijn

Posted in Troost en bemoediging, Verdriet | 1 Comment

WAAR HET WRIKT

WAAR HET WRIKT

De psychologie
van de buitenkant
is nog wel eens
in conflict

informeert niet altijd
over het interieur
van je innerlijk

het uiterlijk
laat soms
zo duidelijk zien
waar het wrikt

Posted in Gedichten | Leave a comment

Rugdekking

(dit gedicht ligt bedolven onder de parkeer garage van Katwijk samen met andere kunstuitingen)

Met de rugdekking

van de boulevard

en de vuurtoren

als veilig baken

kan ik elke zee aan

wanneer ik daar sta

kan niets mijn gevoel verstoren

op het strand

van mijn rustig Katwijk

steeds als ik

naar huis wil

zal ik daar heen gaan

en weer opnieuw

ontwaken

Posted in Gedichten, Kunst, Poezie | Leave a comment