AUTONOMIE

Het mag nooit
een gevangenis zijn
je liefdes leven
maar elkaar vasthouden
in autonomie
zonder beknellende pijn

maak het soms los
laat die mooie vogel vrij
gun haar dat feest
van ver weg vliegen
boven je zweven
soms heel dichtbij
de vleugels spreiden

dan mag je dromen
van gelukkige tijden
als ze terug op
je schouder gaat rusten
dan weet je ze is
terug gekomen
en nu van mij

wanneer ze dat
niet doet
is er geen echte
liefde geweest

Posted in Liefde | Leave a comment

WIE WEET HET NOU ECHT ?

Met af en toe
een zucht bedenk ik
dat liefde zo vaak
inhoudelijk
een bijzondere
onpeilbare
combinatie van
begrip en misverstand is
en vaak een
zielengevecht
 
het lijkt dikwijls
op een gerucht
iedereen praat erover
zingt erover
maar wie weet het
nou echt
Posted in Liefde | Leave a comment

JEMEN

Mag ik denken
als twijfel gelovige
dat in al die moordenaars
die in uw naam
door hun belichaming
de overwinning
met bommen haalde

waar geen brood
uit de vliegtuigen
neerdaalde
maar totale vernietiging

fanatiek roepen ze
tot op de dag
van vandaag
dat God groot is
mag ik denken
dat U dan faalde

of denk ik dan
wat raars

Posted in Actueel, Oorlog, Vrede en oorlog | Leave a comment

NEERBUIGEND

Terwijl de intellectuelen
neerbuigend met komma’s
en puntjes op de i
nauwkeurig de letters
bestuderen

ontdekt de dichter
in elk bestaand
of zelfverzonnen woord
een onvervangbare
werkelijkheid

buigt in hem of haar
de poëtische geest
eerbiedig voor het
mysterie van
de eenvoud

Posted in Algemene gedichten, Bezinning, Poezie | Leave a comment

ONSTERFELIJKHEID

Niet een hogere macht
als je daar in geloofd
bepaald of de mens
onsterfelijk zal zijn
dat is aan hem of haar
die geheel ontdaan
in tranen die stromen
achter is gebleven

er is geen bewijs
dat met overlijden
het bewust zijn is uitgedoofd
of dat je geestes maatje
van je leven
in rook is opgegaan

die raak je niet kwijt
is zelfs door de liefde
dichterbij gekomen
in tijdloosheid

Posted in Bezinning, Filosofie, Leven, Liefde, Mystiek, Overlijden, Spiritualiteit, Troost en bemoediging | Leave a comment

DE ZOVEELSTE KEER

Wanneer je liefste
voor de zoveelste keer
je pijn heeft gedaan
is het beter te zwijgen

als jou liefde niet
genoeg was
denk je dan echt dat
woorden er nog toe doen
om het weer
goed te krijgen ?

Posted in Bezinning, Geloof, hoop en liefde, Leven, Liefde | 3 Comments

TOENADERING

Toenadering
mag en kan een herstel
van een goede 
relatie zijn

wanneer er
iets gebeurde
waardoor het
gepaard met pijn
opeens in één klap
stuk was
wat dan

neem dan initiatief
een verzoenende stap
misschien dat de betrekking
die je ooit hebt gehad
nooit meer stuk kan

Posted in Bezinning, Eenzaamheid, Filosofie, Heimwee, Vriendschap | 1 Comment

BREIN

De mens heeft een
brein is daarom het
énige wezen
met reden begaafd
 
maar tegelijk
dat ongeëvenaarde
schepsel
wat onbeschaafd
onredelijk
kan zijn
Posted in Filosofie, Psychologie | Leave a comment

GEDULDIG WATER

Dat de mens niet
zonder water kan
is een feit
maar we kunnen ook
veel van water leren
de vloeiende streling
als je je hand
in de rivier stopt
voelt als een mirakel

je houdt het niet tegen
het gaat waar het
naartoe wil
het is geduldig
door de tijd klieft
het een steen

voor een overgroot deel
bestaan we uit water
dus wees nooit meer
weerbarstig
tegenover elk lijkend
obstakel want
je kunt er altijd
omheen

Posted in Algemene gedichten, Filosofie, Natuur en Schepping | Leave a comment

BLOKKADE

Vaak is degene
die een blokkade opzet
er één voor zichzelf

Posted in Bezinning | Leave a comment