Geduld

 
Als je door
geduld te verliezen
met iemand
die het al lang
niet meer heeft
woorden gaat wisselen
loop je op het pad
van domheid
daar moet je dus
niet aan beginnen
 
standvastige
zelfbeheersing
op het moment
wanneer de ander
emotioneel wordt
daar zou ik
voor kiezen
dat zal uiteindelijk
winnen
 
Posted in Bezinning, Filosofie, Vriendschap | Leave a comment

GEBROKEN HART

Een gebroken hart
betekent niet dat
dit verdriet alle
gevoel weg neemt

integendeel
het ervaart scherper
elke emotie acuter
sentimenten
worden heel goed
juist dan van binnen
weergegeven

zoals blindheid
onberispelijk ruiken doet
doofheid opmerkzaam
dingen eerder herkent
dan ooit iemand kan

een gebroken hart
kan zich beter
inleven

 

Posted in Bezinning, Eenzaamheid, Geloof, hoop en liefde, Liefde, Overlijden, Troost en bemoediging | Leave a comment

EEN ANDERE

Ze zag zichzelf in de spiegel
als het onbetwistbare
bewust zijn van zichzelf
gillend om aandacht
van anderen als het maar
om haarzelf kon gaan
 
als mijn hond voor de spiegel
zou staan weet ik dat hij er
onrustig blij van wordt
dan jankt hij zacht
want hij ziet daar
een andere staan
Posted in Bezinning, Filosofie | Leave a comment

ALS EEN BOM

Poetin
 
Liefde en vrede
zijn al een eindeloze tijd
ook voor lange afstand
zachte wapens die
heel de wereld kunnen bereiken
 
het nieuw onmenselijk
wapentuig staat voor
de onmacht
van dom
 
Trump
 
raketschilden
zijn totaal niet bestand
tegen de menselijke kracht van
eendracht en genegenheid
die overal zal inslaan als
een bom
Posted in Actueel, Politiek, Vrede en oorlog | Leave a comment

LACHEN

 
Wat maakt het uit
wie je pijn deed en
de liefde heeft verzaakt
het gaat er om wie jou weer
aan het lachen
heeft gemaakt
Posted in Humor, Leven | Leave a comment

PERSPECTIEF

Als je in de modder
bent gezakt
 
kan je alleen nog maar
die modder zien
en mis je elk contact
het maakt je passief
 
probeer er eens even
boven te zweven
dat helpt misschien
 
dan zie je de modder
nog steeds
 
maar wel vanuit
een breder perspectief
 
Posted in Filosofie | Leave a comment

VRIENDSCHAP

 

Het risico van vriendschap
is als je die verliest
dan merk je pas 
dat de prijs van dat gemis verdriet is

maar deze pijn is slechts
een schaduw in vergelijking
met de moeite en de angst
van het nooit meer aan kunnen gaan
van wat was

 

 

Posted in Vriendschap | Leave a comment

NOOIT LATEN LOPEN

 

Kennissen mogen
genieten van elkaars
gezelschap
geliefden doen dat
omdat ze elkaar beminnen
en bekoren

vrienden kijken breder
verder en verdienen
het privilege dat ze
het lef mogen hebben
jou te vertellen
wat je niet wil horen

je mag toch hopen dat
diegene wiens voetstap
een langdurige indruk
heeft gemaakt
blijft komen want die
mag je nooit laten lopen

 

Posted in Verdriet, Vriendschap | Leave a comment

MIJN FALEN

ik ervaar het als falen

als mij onrecht

of verdriet is aangedaan

dat ik op hoge poten

excuses gaat eisen

een agressieve manier

om mijn gelijk te halen

zou ik niet eerder

rustiger worden als

die ander na een periode

van nadenken op

zijn of haar manier

verontschuldigingen

aanbiedt

maar dan spontaan

want soms ben ik

te snel met krijsen

i

Posted in Bezinning, Geloof, hoop en liefde, Liefde, Verdriet, Vriendschap | Leave a comment

COMPLETEN

Voltooien van de cirkel
bidden om een vredige nacht
het ritme
van de dag
verbinden we
met ons leven
 
de kosmos
is het
bed
waar we
morgen uit
opstaan
 
 
(mijn dagen in het klooster 8)
Posted in Bezinning, Spiritualiteit | Leave a comment